دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه ترمیم انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 تاريخ: 27/06/00

 

بسمه تعالی

ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای کلیه دانشجویان و عذرخواهی بابت مشکلات ایجاد شده در زمان انتخاب واحد، خواهشمند است دانشجویان محترم کلیه بندهای موجود در اطلاعیه پیوست را به دقت مطالعه نموده و اقدامات لازم را در خصوص انتخاب واحد خود انجام دهند. لازم به ذکر است واحدهای اخذ شده پس از بازه زمانی تعيين شده، قطعی تلقی شده و امکان حذف و اضافه برای انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت. بدیهی است عواقب ناشی از عدم دقت در مفاد این اطلاعیه بر عهده خود دانشجو خواهد بود.
 
                                                                                                                                                          اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه


 درج در سايت توسط : اداره آموزش