دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارتهای تحصیلی، مطالعه و برنامه ریزی درسی

 تاريخ: 29/07/93

 


مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می کند:
 
کارگاه آموزشی با موضوع:

مهارتهای تحصیلی، مطالعه و برنامه ریزی درسی

توسط:  آقای دکتر علی خدیوی دکترای روانشناسی 

زمان: روز دوشنبه مورخ 05/08/93 ساعت 30/10 لغایت 12  

مکان: سالن آمفی تئاتر شهید شهریاری

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان