دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 برنامه سالن ورزشی دانشگاه، نیمسال اول سالتحصیلی 94-93

 تاريخ: 28/08/93

 

جهت مشاهده برنامه سالن ورزشی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

 

http://www.sut.ac.ir/main/Downloads/sport/01.pdf


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی