دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 محل جديد مركز مشاوره دانشگاه

 تاريخ: 13/11/93

 به اطلاع كليه همكاران و دانشجويان عزيز مي رساند مركز مشاوره به محل جديد خود واقع در درب ورودي دانشگاه جنب مركز بهداشت انتقال يافت.


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات