دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه معرفی شدگان مصاحبه دکتری رشته مهندسی نفت -مخازن سال 94

 تاريخ: 16/02/94

 به اطلاع معرفی شدگان مصاحبه دکتری رشته مهندسی نفت مخازن دانشگاه صنعتی سهند می رساند که زمان مصاحبه این عزیزان روز سه شنبه مورخ 22/2/94 از ساعت 9 الی 15 خواهد بود .


 درج در سايت توسط : اداره آموزش