دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه معرفی شدگان مصاحبه دکتری تخصصی رشته های مهندسی شیمی -پلیمرو مهندسی پلیمر -پلیمر سال 94دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 02/03/94

 به اطلاع آن دسته  از معرفی شدگان مصاحبه دکتری رشته های مهندسی شیمی - پلیمر و مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر  که در تاریخ 20/2/94 جهت مصاحبه مراجعه ننموده اند ، می رساند که این داوطلبان می توانند روز چهارشنبه مورخ 6/3/94 از ساعت 9 صبح الی 15 بعد از ظهر برای مصاحبه به دانشگاه صنعتی سهند تبریز مراجعه نمایند.مدارک لازم مطالبق اطلاعیه قبلی این دانشگاه می باشد.
                                                                                                                                              اداره تحصیلات تکمیلی


 درج در سايت توسط : اداره آموزش