دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  با حضور دبیر محترم شورای اسلامی شدن دانشگاه ها جناب حجت الاسلام دکتر شاطری کارگاه آشنایی با سند اسلامی شدن دانشگاهها

 تاريخ: 16/03/94

 

کار گاه  آشنایی با سند اسلامی شدن دانشگاه ها با حضور دبیر محترم شورای اسلامی شدن دانشگاه ها جناب حجت الاسلام دکتر شاطری و هیات رئیسه و جمع کثیری از اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز  روز دوشنبه مورخ 11/3 /94 ساعت 30 : 10صبح
درسالن اجتماعات شهید رجایی دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.
ضمنا مسئولین محترم دفتر نهاد رهبری دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه بناب در این جلسه حضور داشتند


 درج در سايت توسط : روابط عمومی