دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مصاحبه معرفی شدگان دکتری - رشته مهندسی برق

 تاريخ: 24/03/94

 

اطلاعیه مصاحبه معرفی شدگان دکتری - رشته مهندسی برق


به اطلاع کلیه معرفی شدگان مصاحبه دکتری- مهندسی برق می رساند زمان وتاریخ مصاحبه با توجه به گرایش معرفی شدگان به شرح ذیل می باشد


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات