دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه تبت نام ترم تابستانی دانشکده مجازی

 تاريخ: 30/03/94

 دانشجویان متقاضی تبت نام مجازی ترم تابستان فایل مقابل را مطالعه فرمائید 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش