دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 رفرش شدن رمز عبور دانشجویان به شماره شناسنامه در سامانه سما

 تاريخ: 04/04/94

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند رمز عبور در سامانه سما به شماره شناسنامه رفرش شده است. خواهشمند است در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز عبور اقدام فرمائید.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش