دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 89 و دانشجویان کارشناسی ارشد وردیهای 91 و ماقبل

 تاريخ: 08/04/94

 بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری ورودی  مهر 89   و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای  مهر 91  و ماقبل که از معافیت تحصیلی  استفاده  کرده اند میرساند که قبل از شروع نیمسال جدید 95-94 باید نسبت به تمدید سنوات خود در پلیس +10 اقدام نمایند لذا  خواهشمند است در اسرع وقت جهت تکمیل فرم  تمدید سنوات  و هر گونه اقدام لازم به اداره آموزش - ناصری مراجعه فرمائید . لازم به ذکر است که هر گونه عواقب ناشی از عدم مراجعه به موقع بر عهده خود دانشجو خواهد بود 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش