دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اعلام تعطیلی اداره آموزش، تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان از تاریخ 13 لغایت 16 تیرماه 94

 تاريخ: 09/04/94

 

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم می رساند اداره آموزش، تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان از تاریخ 94/04/13 لغایت 94/04/16 تعطیل خواهد بود.
 


با تشکر - اداره آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش