دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 فراخوان دوم پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی بدون آزمون سال 1394

 تاريخ: 10/04/94

 پیرو بخشنامه ارسالی از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر روند همترازی معدل های کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلبان دکتری بدون آزمون، دانشگاه صنعتی سهند با استناد بر آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره 67272/21 مورخ 18/4/1393 و شماره 237200/21 مورخ 16/12/93) و دستور العمل اجرایی مصوب دانشگاه صنعتی سهند و بخشنامه همترازی معدل های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های  اطلاعیه پیوست از بین داوطلبان واجد شرایط، که در فراخوان قبلی موفق به ارسال مدارک نشده اند، برای سال تحصیلی 95-94 دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.
جهت آگاهی از شرایط و ضوابط و همچنین  رشته های مورد پذیرش بر روی فایل  های پیوست کلیک کنید

اداره تحصیلات تکمیلی


 درج در سايت توسط : اداره آموزش