دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مصوبه هیأت امنای دانشگاه صنعتی سهند در مورد شهریه ثابت و متغیر دانشجویان نوبت دوم (شبانه) و آموزش الکترونیکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودیهای 95-94

 تاريخ: 05/05/94

 

بسمه تعالی


طبق مصوبه هیأت امناء محترم دانشگاه، شهریه ثابت و متغیر دانشجویان نوبت دوم (شبانه) و آموزش الکترونیکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودی های 95-94 بشرح جداول فایل پیوستی می باشد.

جهت اطلاع روی فایل مقابل کلیک فرمایید.
 
با تشکر   
    اداره کل آموزش

 

 
 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش