دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

 تاريخ: 07/10/92

 جهت مشاهده برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 لینک روبرو را کلیک نمایید.  


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان