دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مراسم گرامیداشت دهه ریاضیات

 تاريخ: 06/08/92

 مراسم گرامیداشت دهه ریاضیات در دانشگاه صنعتی سهند تبریز دانشکده علوم پایه
روز دوشنبه  6/8/92 – سالن آمفی تئاتر شهید آوینی برگزار میگردد.

برنامه برگزاری مراسم

 

1 تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید
ساعت   9:45         
2 پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
  ساعت  9:50
3 عرض خیر مقدم توسط رئیس دانشکده
  ساعت    9:52
4 ایراد سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه
ساعت 0 10:1-  9:55
4
 
 
ارائه سخنرانی تحت عنوان :
 « ریاضیات کلید اسرار طبیعت »
توسط جناب آقای دکتر حسین سیفلو استاد دانشگاه تبریز
ساعت 11:15 -  10:10
5 پخش کلیپ های ریاضی و پذیرایی
ساعت    11:40- 11:15
6 ارائه سخنرانی تحت عنوان:
 « پیوستگی لیپ شیتس نگاشت جواب برای مسائل تعادلی برداری مجموعه مقدار»
 توسط سرکار خانم میترا صالحی
ساعت    12- 11:40
7 ارائه سخنرانی تحت عنوان:
« جریانهای هم طیف»
توسط سرکارخانم مهسا مقدم
ساعت    12:15-  12
 
 
همزمان با برگزاری مراسم، مسابقه علمی ریاضی و فیزیک برای دانشجویان دوره کارشناسی در کلاس شهید بهشتی برگزار می شود.
انجمن علمی ریاضی و فیزیک – دانشکده علوم پایه


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات