دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه آخرین مهلت تحویل برگ معافیت تحصیلی از پلیس 10+ اسکو

 تاريخ: 07/08/94

 بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان (پسر) ورودی 94 میرساند که آخرین مهلت تحویل برگ معافیت تحصیلی تا تاریخ 20 آبانماه سال جاری میباشد و این تاریخ دیگر قابل تمدید نبوده و هر گونه عواقب بعدی  بعد از تاریخ مذکور بر عهده خود دانشجو خواهد بود
با احترام - ناصری مسئول نظام وظیفه دانشگاه


 درج در سايت توسط : اداره آموزش