دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه (درهمه مقاطع تحصیلی)

 تاريخ: 05/10/94

 

بسمه تعالی

بدینوسیله پیرو اطلاعیه قبلی در مورد ارزیابی آموزشی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 ، به اطلاع  دانشجویانی که به دلیل اختلالات شبکه اینترنت دانشگاه و یا هر دلیل دیگر موفق به ارزیابی آموزشی اساتید دروس انتخابی خود نشده اند می رساند ، جهت استفاده از نقطه نظرات همه دانشجویان در برنامه ریزی های ترمهای آتی، لازم است در مدت زمان باقی مانده (تا مورخ 9/10/94) نسبت به ارزیابی دروس انتخابی (نظری، تربیت بدنی و دروس معارف) در اسرع وقت اقدام نمایند. عدم شرکت در ارزیابی مشمول محدودیت هایی دراستفاده از سامانه آموزشی دانشگاه خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشگاه- دفتر نظارت و ارزیابی


 درج در سايت توسط : اداره آموزش