دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران

 تاريخ: 21/10/94

 اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران؛ چشم انداز بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن، از 28 لغایت 30 اردیبهشت سال 1395 توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با همکاری دانشگاه امام خمینی بین المللی قزوین برگزار می گردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت ضمائم مراجعه نمایند.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی