دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند .به همراه تصاویر

 تاريخ: 19/12/94

 


به گزارش  روابط عمومی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 19/12/94با حضور ریاست دانشگاه و رئیس دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه و جمعی از اساتید و کارکنان, از جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه, 170نفر از دانشجویان پسر و دختر در قالب چهار دستگاه اتوبوس جهت بازدید مناطق جنوب از تاریخ 19 اسفند لغایت 25 اسفند ماه 94 به آن مناطق اعزام شدند.