دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 روز چهارشنبه آخرین روز سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در سال جاری

 تاريخ: 24/12/94

 ضمن تبریک پیشاپیش سال جدید، به اطلاع دانشجویان محترم می رساند روز چهارشنبه 26 اسفند ماه، سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی تعطیل شده و از 14 فروردین ماه سال آینده مجددا برقرار خواهد شد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان