دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  اطلاعیه اداره آموزش در خصوص ارائه خدمات در تیر ماه

 تاريخ: 15/04/95

 به اطلاع کلیه مراجعین محترم حوزه معاونت آموزشی می رساند ادارات مختلف این حوزه اعم از فارغ التحصیلان، نظام وظیفه، ادارات کل آموزش و تحصیلات تکمیلی و ... از ارائه هرگونه خدمات از تاریخ 1395/04/19 لغایت 1935/04/31 معذور است. لذا از مراجعین محترم درخواست می گردد جهت رفع رجوعات خویش از ابتدای مرداد ماه سال جاری (1395) به این حوزه مراجعه نمایند.
 
                                            ***********   حوزه معاونت آموزشی  ***********


 درج در سايت توسط : اداره آموزش