دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه صندوق رفاه وزارت علوم در خصوص تمدید بازه زمانی درخواست وام برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 تاريخ: 10/06/95

 

اطلاعیه

"تمدید مهلت ثبت نام تقاضاي وام در پورتال دانشجویی"
 

بدینوسیله به اطلاع می رساند صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد با عنایت به تقاضاي متعدد دانشجویان نسبت به تمدید ثبت نام تقاضاي وام در سامانه پورتال دانشجویی به آدرس bp.swf.ir اقدام نماید. لذا کلیه دانشجویان محترم می توانند از تاریخ دوم شهریور ماه سال 1395 به مدت بیست روز، جهت ثبت اطلاعات فردي و درخواست وام براي نیمسال اول سال تحصیلی 96-95، اقدام فرمایند.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان