دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 تاريخ: 18/06/95

 به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه می رساند به علت بروز برخی اختلالات در روند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی  96-95 که عمدتا از جانب درگاه الکترونیکی پرداختهای مالی بانک تجارت  می باشد ، زمان انتخاب واحد دانشجویان تا پایان روز  یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه 95 تمدید شد. لذا ضمن پوزش از دانشجویان ،  دانشجویان عزیز به محض رفع مشکل از جانب باانک اقدام به انتخاب واحد نمایند.

                                                                                                                                       اداره کل آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش