دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انتخابات شورای صنفی دانشجویان

 تاريخ: 25/08/95

 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند انتخابات شورای صنفی دانشجویان هم اکنون در طبقه همکف ساختمان شهید مطهری در حال برگزاری است. دانشجویان محترم جهت شرکت در این انتخابات با همراه داشتن کارت دانشجویی می توانند تا ساعت 16 امروز سه شنبه مورخ 95/08/25 به محل مزبور مراجعه نمایند.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان