دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ششمین جلسه شورای اداری شهرستان اسکو به میزبانی دانشگاه صنعتی سهند به روایت تصاویر

 تاريخ: 09/11/95

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی