دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه تاخیر در تشکیل کلاسهای شنبه

 تاريخ: 29/11/95

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند روز شنبه 30 بهمن ماه، کلیه کلاسها به خاطر بارش برف و سردی هوا با دو ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

معاونت آموزشی دانشگاه


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات