دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه ثبت نام وانتخاب واحد پروژه و کارآموزی ترم تابستانی 96-95دوره های کارشناسی

 تاريخ: 11/02/96

 اطلاعیه
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ثبت نام و انتخاب واحد پروژه و کارآموزی برای تابستان سال 1396 از تاریخ 16/2/96 لغایت 20/2/96 بصورت   online
با در نظر گرفتن شرایط زیر انجام می پذیرد:
(درصورت عدم رعایت  حدنصاب واحد گذرانده ، اداره آموزش پس از بررسی  ، راسا اقدام به حذف  آن خواهد نمود.)
 
الف) کلیه دانشجویان که در پایان نیمسال جاری (دوم 96-95 ) سقف واحد گذرانده آنها به بیش از 80 واحد خواهد رسید، می توانند به انتخاب واحد کارآموزی در تابستان 96 اقدام نمایند
 
 ب) ارائه پروژه به دانشجویانی که با احتساب واحدهای ترم جاری حداقل واحد گذرانده آنها به 100 واحد برسد، انجام می پذیرد. 
 
       اداره کل آموزش 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش