دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 وام ویژه دکتری

 تاريخ: 16/03/96

 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری دوره روزانه می رساند جهت اطلاع از نحوه اقدام در خصوص وام ویژه دکتری، دستورالعمل ابلاغی از طرف صندوق رفاه وزارت علوم که در لینک روبرو موجود می باشد را مطالعه نموده و در صورت نیاز فرمهای مربوطه را پرینت و پس از تکمیل و ممهور نمودن توسط واحدهای مربوطه به اداره رفاه دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان دکتر آشتیانی تحویل دهید. ضمناً آخرین مهلت تحویل فرم درخواست وام ویژه دکتری مورخ 15/04/96 می باشد. بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از موعد مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بخشنامه، شیوه نامه، فرمهای یک و دو، و همچنین لیست شعب بانکهای عامل اعلامی از طرف صندوق رفاه در لینک روبرو قابل دسترسی است.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان