دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه تکمیلی اداره رفاه دانشجویی در خصوص وام ویژه دکتری

 تاريخ: 22/03/96

 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص وام ویزه دکتری، بخشنامه جدید ابلاغی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از لینک روبرو قابل دسترسی می باشد. دانشجویان محترم متقاضی وام ویژه دکتری می توانند با مطالعه بخشنامه در جزئیات پرداخت انواع وام قرار گیرند. ضمناً فرم های درخواست وام به شیوه گذشته نیز در لینک روبرو قرار داده شده است.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان