دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه حوزه معاونت آموزشی

 تاريخ: 18/05/96

 به اطلاع  مراجعه کنندگان عزیز  می رساند  حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  از روز شنبه مورخ 96/5/21  لغایت 96/6/10 تعطیل میباشد 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش