Sahand University of Technologyhttp://www.sut.ac.irRSS output of Sahand University of Technologyen-usFri, 29 May 2020 21:13:08 +0330اطلاعیه شماره 2 اداره امور خوابگاهها در خصوص شرایط خوابگاههای دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1809<div> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در خصوص تعیین تکلیف اتاقها موارد زیر برای شفافیت بیشتر مجددا توضیح داده5/28/2020 2:28:33 PMاطلاعیه شماره 1 اداره امور خوابگاهها در خصوص شرایط خوابگاههای دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1807<div> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با توجه به دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص&nbsp; بازگشایی دانشگاهها و تاکید بر کاهش جمعیت5/27/2020 11:53:53 AMقابل توجه دانشجویان دکتری - عدم ارسال فرم شماره 2 وام تحصیلی به منزله انصراف از وام می باشد.http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1784<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به اطلاع می رساند تعدادی از دانشجویان مقطع دکتری <span style="color:#0000cd;"><strong>مطابق لیست5/11/2020 2:09:52 PMبرنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی برای ایام فرجه بین دو ترم http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1698<div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی برای ایام فرجه بین دو ترم&nbsp; از روز سه شنبه 81/26/2020 12:07:45 PMاطلاعیه اداره امور خوابگاه ها در خصوص اجاره بهای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1654<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif">به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به پرداخت اجاره بهای خوابگاه در نیمسال جاری نشده اند می رساند، طبق12/9/2019 9:32:25 AMاطلاعیه اداره تغذیه در خصوص نام کاربری و کلمه عبور اتوماسیون تغذیهhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1629<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">به اطلاع تمامی دانشجویان محترم&nbsp; می رساند&nbsp; جهت ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه&nbsp; نام کاربری به شماره11/12/2019 1:28:51 PMقابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1600<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام<br /> نیمسال اول سال تحصیلی 99-98<br /> 9/29/2019 1:25:30 PMاطلاعیه اداره تغذیه در خصوص قیمت غذای دانشجویی و طرح تاکhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1587بر اساس ابلاغیه صندوق رفاه دانشجویان، قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99-98 به شرح زیر خواهد بود:<br /> <br /> غذای کم هزینه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;12000&nbsp; ریل<br9/15/2019 2:47:00 PMبرنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام تابستان 98 http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1534<img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/serv.jpg" style="width: 600px; height: 848px" />6/24/2019 10:40:53 AMاطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص ترکیب بندی برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1526<div style="text-align: justify"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;به اطلاع دانشجویان محترم می&shy;رساند جهت ارائه ترکیب اتاق برای6/16/2019 12:29:41 PMبرنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1519<img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/serv1.jpg" style="width: 800px; height: 1131px" /><br /> <img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/serv2.jpg" style="width: 800px; height:6/3/2019 10:02:34 AMقابل توجه دانشجویان محترم ساکن مناطق سیل زده در فروردین ماه سال جاریhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1516<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد&nbsp;جهت کمک و حمایت مالی از دانشجویان آسیب دیده در سیل فروردین ماه سال جاری تسهیلاتی6/2/2019 11:53:20 AMاطلاعیه مهم اداره رفاه در خصوص وام ویژه دکتری http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1515<span style="font-size: 18px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که برای سه ماهه بهار و تابستان متقاضی وام ویژه دکتری هستند لازم است فرم شماره6/2/2019 11:34:00 AMاطلاعیه امور دانشجویی در خصوص تاخیر سرویسهای دانشجویی در روزهای 4 و 8 خرداد ماهhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1500<img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/Ghadr.jpg" style="width: 989px; height: 656px" />5/21/2019 12:03:04 PMاطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگاهhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1473<p style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px">اطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگاه</span></p> <p style="text-align: center"> <span style="font-size:4/20/2019 1:32:25 PMاطلاعیه اداره امور دانشجویان در خصوص سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1459<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">بسمه تعالی<br /> &nbsp;</span></span><br /> &nbsp;</div> <span3/17/2019 11:20:57 AMبازه زمانی درخواست انواع وامهای دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1430<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام<br /> نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97<br /> 2/2/2019 2:50:32 PMبرنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (جدید) http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1428<img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/SER1.jpg" style="width: 500px; height: 708px" /><br /> <img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/SER2.jpg" style="width: 500px; height: 708px"1/30/2019 3:06:33 PMبرنامه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام فرجه بین دو ترم http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1418<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام فرجه بین دو ترم <span dir="rtl">قابل اجرا از1/16/2019 11:39:19 AMمراحل رزرو و شارژ اینترنتی غذای دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1192<img alt="" src="http://www.sut.ac.ir/main/Downloads/Rezerv1.jpg" style="width: 1000px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.sut.ac.ir/main/Downloads/Rezerv2.jpg" style="width: 1000px;5/5/2018 11:29:22 AM