یکشنبه، 24 شهريور 1398 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
نشریات
لینک های مفید
l 
 

Skip Navigation Links
صفحه نخست
مدیریتExpand مدیریت
دانشکده هاExpand دانشکده ها
اداراتExpand ادارات
مراکز پژوهشیExpand مراکز پژوهشی
کتابخانه مرکزی
نهاد نمایندگی رهبری
اطلاعیه هاExpand اطلاعیه ها
اخبارExpand اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
     
آگهی مزایده عمومی 16 واحد آپارتمان در شهرک نور

 تاريخ: 18/10/96

دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط جهت دريافت اسناد مزایده عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد.
1- موضوع مزایده :
فروش 16واحد آپارتمان در شهرک نور
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مزایده :
تضمین سپرده شرکت در مزایده معادل ده درصد قیمت پیشنهادی برای هر واحد می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واريز اين مبلغ به حساب جاري فراگیرشماره  573086007  نزد بانك تجارت شعبه خسروشاه  به نام دانشگاه صنعتی سهند خواهد بود .
3- محل و مهلت دريافت اسناد مزایده :
واجدین شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 19/10/96 لغايت 26/10/96 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 200/000 ريال معادل دویست هزار ریال ( واريز به حساب جاری فراگیر 0592013851 نزد بانك تجارت شعبه خسروشاه  بنام امور دانشجویان ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز- شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- تصویر پشت و رو از کارت ملی و صفحات شناسنامه
2-4-  گردش مالی و صورت حساب های بانکی خریداران
3-4- فرم قیمت پیشنهادی به صورت مهر و امضاء شده
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه :
   از ساعت 8 صبح  تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 8/11/96 می باشد.
6- زمان گشايش پاكتها :
     زمان گشايش  پاکتها روز دوشنبه  مورخ 9/11/96 ساعت  11 در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود.
 
کلیه هزينه آگهي های روزنامه ،کارشناسی وهزینه نقل وانتقال سند مالکیت برعهده خریدار مي باشد.
 
تلفن : 8229 و 04133458226

 

       
 


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است