شنبه، 5 مهر 1399 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
نشریات
لینک های مفید
l 
 

Skip Navigation Links
صفحه نخست
مدیریتExpand مدیریت
دانشکده هاExpand دانشکده ها
اداراتExpand ادارات
مراکز پژوهشیExpand مراکز پژوهشی
کتابخانه مرکزی
نهاد نمایندگی رهبری
اطلاعیه هاExpand اطلاعیه ها
اخبارExpand اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
     
آگهي شرکت در مناقصه خدمات تنظیفی

 تاريخ: 01/12/97دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:
1-  موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه صنعتی سهند
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 1/650/000/000 ریال بحروف یک میلیارد وششصدو پنجاه میلیون ریال دروجه دانشگاه صنعتی سهند
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از روز شنبه 97/12/04 لغایت  97/12/06 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 400000 ريال به حروف چهارصد هزار ریال ( واريز به حساب  950100004001075403018321IR با شناسه   378075454122700004016833330014 نزد  بانك  مرکزی بنام  درآمدهای اختصاصی دانشگاه سهند ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز – شهر جديد سهند - دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز.
2-4-  ارائه شناسه ملی شرکت مبنی بر فعالیت آن شرکت.
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي.
4-4- سوابق كاري و تائيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه.
5-4-رونوشت تعیین صلاحیت و اخذ رتبه بندی شرکت از سازمان پارکها و فضای سبز
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه : از ساعت 8 صبح تا ساعت 15:30 روزیکشنبه مورخه 97/12/19 می باشد.  
6- زمان گشايش پاكتها : زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روزدوشنبه مورخ 97/12/20 ساعت 14:30 بعد از ظهر و گشایش پاکتهای ج (قیمت) روز چهارشنبه مورخه 97/12/22 راس ساعت 14:30 بعد از ظهر در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود .
هزينه آگهي ها بعهده برنده مناقصه مي باشد.
      تلفن :29 و


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است