سه شنبه، 6 خرداد 1399 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
نشریات
لینک های مفید
l 
 

Skip Navigation Links
صفحه نخست
مدیریتExpand مدیریت
دانشکده هاExpand دانشکده ها
اداراتExpand ادارات
مراکز پژوهشیExpand مراکز پژوهشی
کتابخانه مرکزی
نهاد نمایندگی رهبری
اطلاعیه هاExpand اطلاعیه ها
اخبارExpand اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
     
آگهي مناقصه عمومي انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه

 تاريخ: 12/11/93

دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:
1-  موضوع مناقصه: انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي به مبلغ 180000000 ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون ریال يا واريز اين مبلغ به حساب جاري 0573086007 نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد روز دوشنبه 13/11/93 لغایت روز چهارشنبه مورخه 15/11/93 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 250000 ريال معادل دویست پنجاه هزار ریال ( واريز به حساب 0592013851 نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر بنام درآمدهای اختصاصی اموردانشجویان ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز – شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز.
2-4-  ارائه کد رهگیری مبنی بر فعالیت شرکت.
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي.
4-4- سوابق كاري و تائيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه.
5-4- سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه قید شده است.
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه : تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخه26/11/93 می باشد.   
6- زمان گشايش پاكتها : زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 11:30 قبل از ظهر و گشایش پاکتهای ج (قیمت) روز چهار شنبه مورخه 29/11/93 راس ساعت 14:30 بعد از ظهر در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود .

هزينه آگهي ها بعهده برنده مناقصه مي باشد.
      تلفن :29 و04133458226


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : روابط عمومی
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است