جمعه، 4 مهر 1399 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
الف تا ی
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
فرم های پژوهشی
کارگاههای آموزشی
ساختار سازمانی و پرسنل
l 
 

     

آقای دکتر فرهنگ عباسی
معاون پژوهشی و فناوری
تلفن : 04133444305
ایمیل : f.abbasi@sut.ac.ir

محمد حسین شهریاری دیزج
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
تلفن : 04133444305
فاکس : 04133443877

دکتر مهدی مزمل
مدیر پژوهشی
تلفن : 04133459264
ایمیل : mozammel@sut.ac.ir

دکتر رضا توانگر
مدیر ارتباط با صنعت
تلفن : 04133459312
ایمیل : Tavangar@sut.ac.ir

دکتر مهسا خرازی
مدیر مرکز نوآوری وفناوری
تلفن : 04133459207

مهندس بهروز صفری
مدیر طرح نوآوری
تلفن : 04133459206

مهندس حیدر وحیدی زمان
کارشناس امور پژوهشی
تلفن : 04133459266
ایمیل : vahidi@sut.ac.ir

رحیم جعفری بیرامی
معاون مدیر پژوهش
تلفن : 04133459319
فاکس : 04133443868

رحیم باقری بهبود
کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
تلفن : 04133459320
فاکس : 04133444338

یوسف باغدار
مسئول دفتر اداره پژوهش
تلفن : 04133459264
فاکس : 04133443868
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است