دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 ایمیل جدید دفتر امور بورسیه ها

 تاريخ: 30/08/93

 به اطلاع کلیه همکاران و بورسیه های گرامی می رساند که ایمیل های خود به دفتر امور بورسیه های دانشگاه صنعتی سهند را به آدرس ذیل ارسال فرمایند


scholarship.office@sut.ac.ir


 درج در سايت توسط : دفتر امور بورسیه ها