دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 موفقیت اعضای تیم تکواندو دختران دانشگاه در مسابقات تکواندو قهرمانی منطقه 2 دانشگاههای کشور

 تاريخ: 25/09/92

 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی