دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه ورزشی انتخابی تیمهای ورزشی اعزامی به مسابقات منطقه ایی

 تاريخ: 25/07/94

 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی