دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 نایب قهرمانی تیم والیبال دختران دانشگاه در مسابقات دانشگاههای منطقه 2 کشور

 تاريخ: 16/09/94

 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی