دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انتخابات انجمن های ورزشی فوتبال و والیبال کارکنان دانشگاه

 تاريخ: 10/11/94

 

انتخابات انجمن های ورزشی فوتبال و والیبال کارکنان دانشگاه
 

مجمع انجمن فوتبال کارکنان در مورخ 28/10/94 و انجمن والیبال مورخ 6/11/94 با حضور مدیریت محترم تربیت بدنی و اعضای انجمن ها با هدف انتخاب اعضای هیات رییسه این انجمن ها  تشکیل و پس از رای گیری نتایج ذیل بدست آمد.
 

نتایج انتخابات انجمن فوتبال کارکنان:

1- آقای سید سعید فقیه
2- آقای حسین خاکیان
3- آقای سهراب قلعه گیر
 

نتایج انتخابات انجمن والیبال کارکنان:

1- آقای حسن علیزاده
2- آقای علیرضا خوش سلوک
3- آقای مجید شیخی درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی