دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 اطلاعیه اردوی ورزشهای همگانی دختران

 تاريخ: 11/02/96

 

مهلت ثبت نام تا روز سه شنبه 12 اردیبهشت تمدید شد.

OO.jpg (598×879)


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی