دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 درخشش دانشجویان دانشگاه در مسابقات ورزشهای همگانی دانشگاههای استان

 تاريخ: 16/02/98

 

مسابقات ورزشهای همگانی دانشگاههای استان که به میزبانی دانشگاه هنر اسلامی و صنعتی سهند برگزار گردید دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در رشته های آمادگی جسمانی و هفت سنگ مهارتی مقام قهرمانی را کسب نمودند و در رشته طناب زنی عنوان دوم را به خود اختصاص دادند. همچنین آقای پیمان ملک محمدی در بخش طناب زنی سرعتی مقام اول و ساسان صادقی در مسابقات دارت مقام دوم را بدست آوردند.

اسامی تیم آمادگی جسمانی : ( مقام اول)
فرزاد خرمیان، نصیر یاوری پور، علی اصغر سهیلی

اسامی تیم هفت سنگ مهارتی: (مقام اول)
مهدی فرضی، ایمان ایماندار

اسامی تیم طناب زنی: (مقام دوم)
پیمان ملک محمدی، محمد محمدی، اکبر ابراهیمی

اسامی تیم دارت:
ساسان صادقی، مهدی اسمعلی مقدم 

 


تیم هفت سنگ مهارتی


تیم آمادگی جسمانی 


تیم طناب زنی


تیم دارت
 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی