دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کسب عنوان قهرمانی مسابقات جودو دانشگاه های منطقه 3 توسط آقای وحید مهدی پور دانشجوی مهندسی معدن

 تاريخ: 01/04/99

 

 
آقای وحید مهدی پور دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند با شرکت در رقابتهای جودو دانشگاه های منطقه 3 کشور (انتخابی پانزدهمین المپیاد ورزشهای قهرمانی دانشگاههای کشور سال 99)،  توانست با غلبه بر تمامی حریفان، به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات نائل گردد. همچنین ایشان با این پیروزی، سهمیه 15دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را نیز بدست آورد.


http://sut.ac.ir/main/Downloads/0/jodo.jpg


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی