دوشنبه، 7 فروردین 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
الف تا ی
آلبوم تصاویر
پست الکترونیکی
افراد
فرم ها
ارتباط با مسئولین
l 
 

     

شرح وظایف و مسولیت های اداره كارگزيني و رفاه
 •  اجرای طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور در سطح دانشگاه
 • اجرای سیاستها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های استخدامی و رفاهی و حصول اطمینان از صحت آنها
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و رسیدگی به فرمهای پر شده متقاضی استخدامی به همراه راهنمایی های لازم
 • رسیدگی به پیشنهاد ها و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین حقوق بازنشستگی و بر قراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه
 • انجام امور مربوط به تعاون، رفاه و بیمه کارکنان دانشگاه
 • تهیه پیش نویس کارگزینی  کلیه کارکنان از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم، حقوق، مرخصی، ترفیع ، برقراری حق اولاد،عائله مندی، اعمال مدرک و نظایر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ی رفاهی و استخدامی جهت ارائه به مقامات ذی ربط بر اساس ضواط و مقررات  دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 • همکاری با مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاه و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پست های سازمانی
 • همکاری با مدیریت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در امور ارزیابی کارکنان  دانشگاه
 • انجام امور حضور و غیاب طرح تمام وقت کارکنان، انجام امور مرخصي ها واعلام مانده مرخصي پرسنل واحدها به صورت مجزا
 • تکمیل لیست اضافه کاری  کارکنان ، حق پرداخت مسکن، بن غیر نقدی، کمک هزینه مهد کودک  و نظایر آنها و ارسال آنها به امور مالي پس از تائيد مقام مافوق
 • پیش بینی ترفیع پایه و ارتقای کارکنان با کمک واحدهای مربوطه و انجام امور کارگزینی مربوطه
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه وثبت اطلاعات پرسنلي در سامانه های مربوطه
 • انجام امور بازنشستگي كاركنان و رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • پيگيري امور ارجاعي از مافوق و تهیه گزارشهای مربوطه
 • مدیریت خانه های سازمانی و رسیدگی به امور رفاهی  مهمانسراهای دانشگاه
 • تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 • مراجعه به سازمانها و ادارات مربوطه
 • سایر امور محوله از مافوق
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است