شنبه، 5 فروردین 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
الف تا ی
آلبوم تصاویر
پست الکترونیکی
افراد
فرم ها
ارتباط با مسئولین
l 
 

     

شرح وظايف و مسولیت های اداره اموال
 • اجراي سیستمها و روشهاي مناسب طبقه بندي و كدگذاري و طرح استقرار كالا و اقلام و انبار
 •  بررسی و بكارگیري رويكردها و روش هاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و فعالیت ها و عملكردها
 • نظارت بر اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای واحدهای تابعه و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان مربوطه
 • تشريح و تفهیم مفاد آيین نامه اموال دولتی برای کارشناسان ذیربط طبق آیین نامه مالی و معاملاتی
 • تعیین كسور و خسارتهاي وارده به اموال و اقدام بر اساس ضوابط و مقررات
 • رسیدگی و گواهی صحت صورت موجودي اموال رسیده و فرستاده و صورت موجودي مانده اموال مصرفی در آخر هر سال
 • كنترل ايمنی در انبارها و مراقبت دائم و نظارت بر حفظ صحیح اموال در دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط
 • نظارت بر ثبت حواله ها و رسیدهاي انبار كالا و محصولات و نظارت بر ورود و خروج كالا و ثبت اطلاعات مربوط
 • نظارت و راهنمايی كاركنان تابعه جهت نگهداري حساب كلیه اموال منقول، مسروقه و يا از بین رفته طبق آيین نامه مالی و معاملاتی و ثبت مشخصات آن ها در دفاتر امور و تقسیم كار بین آنها
 • نظارت بر دفاتر و فرم‌هاي اعلام وصول اموال واحدهاي تابعه و نظارت بر اعلام وصول وسائط نقليه
 • نظارت بر جابجايي اموال تشكيل پرونده هاي اموال براي كاركنان
 • كنترل مستقيم پرونده با مراجعه حضوري به واحدها و به روز كردن اطلاعات مربوط به آنها
 • نظارت بر حفظ و حراست از اموال دانشگاه و نظارت بر صدور پروانه خروج اموال
 • نگهداری حساب اموال و نگهداري و انتقال اموال اسقاط تا تعيين تكليف نهايي
 • تحويل و تحول اموال بين كارمندان دانشگاه و تشکیل پرونده برای افرادی که از دانشگاه اموال تحویل گرفته‌اند.
 • آماده سازی اموال جمع آوری اسقاطی جهت فروش از طریق مزایده و برگشت اموال سالم به چرخه استفاده
 • تهیه لیست کسری اموال و ارسال آن به همکاران جهت پیگیری وتعیین تکلف .
 • تهیه لیست اموال حذفی و ارسال آن به کمیسیون ماده 59 جهت حذف از دفاتر اموال.
 • برگزاری برنامه مزایده های اموال اسقاطی طبق مقررات و آیین نامه مالی ومعاملاتی
 • پاسخ به مراجعات حضوری و انجام امورمحوله وانجام مکاتبات داخلی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه.
 • انجام کلیه وظایف وامور محوله با در نظر گرفتن تکریم ا رباب رجوع در راستای اهداف دانشگاه .
 • کنترل اموال موجود در واحد به صورت دوره ای
 • ارائه پیشنهاد در مورد اموال مستعمل، فرسوده و مازاد و تنظیم صورت جلسه مربوط به انتقال، حوادث، سرقت
 • انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت بر حسب دستور مافوق
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است