پنج شنبه، 20 بهمن 1401 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
فرم ها
اطلاعیه ها
راهنمای تلفن
اخبار
الف تا ی
آلبوم تصاویر
جستجو
l 
 

     
آزمایشگاه مرکزیهمگرایی و هماهنگی بین ظرفیتهای پژوهشی کشور، اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی، فضاهای کالبدی، اطلاعات علمی و یافته های پژوهشی، در دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز تحقیقاتی، دستگاههای اجرائی و بخشهای عمومی و خصوصی، استفاده صحیح و بهینه از این ظرفیتها را به دنبال خواهد داشت. در حوزه خدمات آزمایشگاهی نیز، ایجاد یک شبکه قوی آزمایشگاهی، به نحوی که بتواند با ایجاد هماهنگی بین ظرفیتهای آزمایشگاهی، به پژوهشگران خدمات مطلوبی را ارائه کند، اولویتی اساسی در مسیر توسعه علم و فناوری محسوب میشود.
طرح ایجاد شبکه آزمایشگاه های کل کشور، در سال
1388ارائه شد و نظامنامه شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا،) پس از تصویب وزارت عتف ، برای اجرا به دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری ابلاغ گردید. متعاقب آن، سامانه شبکه آزمایشگاههای علمی ایران طراحی و در سال 1392رونمایی شد. بدین ترتیب، با همکاری دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دولتی و خصوصی مرتبط، شبکه آزمایشگاهی قدرتمندی ایجاد شد که قابلیت ارائه خدمات لازم به طیفوسیعی از متقاضیان را دارد.
مأموریت اصلی شاعا با عضویت آزمایشگاه مرکزی دانشگاهها، شناسایی، شبکه سازی و به اشتراک گذاری تجهیزات، توانمندیها و ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری آزمایشگاههای تحقیقاتی کل کشور است، به نحوی که خدمات آنها در قالب شبکه های یکپارچة ملی، منطقهای و یا استانی، با کیفیت مناسب، درکوتاهترین زمان و با کمترین هزینة ممکن در دسترس اعضای هیأت علمی، محققان و متخصصان کشور قرارگیرد.


       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است