مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی

مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی

 

طرحهای پژوهشی:

  • تدوین دانش فنی تولید کلاژن ژل بعنوان داربست طبیعی جهت ساخت نمونه بافت غضروفی مهندسی شده با استفاده از روش های بیوتکنولوژی
  • تدوین دانش فنی تولید هیالورونیک اسید به عنوان داربست طبیعی جهت ساخت
  •  نمونه های بافت مهندسی شده  از منابع ارزان قیمت
  • طراحی و ساخت نمونه بیوراکتور همزده تحت کنترل در اشل آزمایشگاهی برای تکثیر هدفمند سلولهای بنیادی خونساز جهت استفاده در پیوند مغز استخوان

اهم دستاوردهای تحقیقاتی مرکز:

  • تولید کلاژن از پوست گاو در اشل آزمایشگاهی و رفع نیازهای آزمایشگاه
  • تولید هیالورونیک اسید تولید شده در مرکز بافت و سلولهای
  • طراحی و ساخت بیوراکتورهای مختلف جهت بررسی تولید بهینه HSC

شرکتها و مراکز همکار:

  • ستاد توسعه  پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • شبکه سلولهای بنیادی ایران