شنبه، 1 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
الف تا ی
آلبوم تصاویر
پست الکترونیکی
افراد
فرم ها
ارتباط با مسئولین
l 
 

     

شرح وظايف و مسولیتهای اداره امور اداری و پشتیبانی
 • تعیین خط مشی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای  فعالیت های اداری و پشتیبانی در سطح دانشگاه
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ  انها پس از تایید و رعایت قوانین و مقررات
 • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیازدانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم
 • سازماندهی فعالیتهای مربوطه با تقسیم کار، اصلاح و ارتقا فرآیند های انجام کار، تعیین وظایف وحدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی به منظور تسهیل فرآیندهای جاری واستفاده بهینه از فرصت ها و رفع تهدیدها در حوزه خدمات  اداری و پشتیبانی
 •  همکاری با مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه در تهیه و تنظیم مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی
 • همکاری با حراست  دانشگاه در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات و صدور مجوزهای خروج اموال دانشگاه و شرکت های طرف قرارداد
 • مراقبت و نظارت بر حسن اجرای مقررات انضباطی ورسیدگی به تخلفات کارکنان، نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام‌وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیأت علمی) و ارزشیابی کارکنان
 • انجام تعمیرات اساسی به‌منظور احیاء، نگهداری و مقاوم سازی ساختمان‌ها ونگهداری تأسیسات موجود
 • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط، تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه کارشناسی جهت خدمات قابل واگذاری با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه، نظارت بر اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده و انجام تعهدات شرکتهای طرف قرارداد
 • ارزیابی و قیمت گذاری اموال منقول و غیر منقول واحدهای تابعه دانشگاه با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دستور العمل‌های مربوطه
 • برآورد نیازهای تدارکاتی و نظارت بر امور تدارکات و کارپردازی، خدمات و زیراکس دانشگاه، انبارهای دانشگاه، منطقی سازی هزینه‌های خدمات پشتیبانی از طریق برآورد متمرکز نیازها و درخواست خرید حجمی و اخذ گزارشهای منظم و ارائه ان به مدیران مافوق، ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، برنامه‌ریزی خرید بیمه نامه‌های مورد نیاز اشخاص و اموال دانشگاه
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم و نظارت بر اجرای مستمرکمیته های تخصصی امور خدمات پشتیبانی و استفاده از راهبردهای عملیاتی کمیته‌ها
 • تهیه، تنظیم و گزارش گیری آمار و اطلاعات حوزه خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه و ایجاد بانک آمار و اطلاعات در حوزه امور خدمات پشتیبانی
 • برنامه ریزی، نیازسنجی و اجرای آموزش های تخصصی و شغلی کارکنان خدمات پشتیبانی و به روزرسانی بسته های آموزشی کارکنان و سرپرستان حوزه خدمات پشتیبانی در واحدهای تابعه و اجرای فرآیند انتخاب،‌ انتصاب و آموزش مسؤولین امور خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه
 • نظارت برآزادسازی تضامین قراردادها و سپرده شرکت در مناقصه و مزایده برابر قوانین و مقررات مربوطه
 • راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است