جمعه، 7 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
الف تا ی
آلبوم تصاویر
پست الکترونیکی
افراد
فرم ها
ارتباط با مسئولین
l 
 

     

شرح وظايف و مسولیت های اداره امور مالی
 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارایه به مقامات ذی ربط
 • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
 • نگهداری و تنظیم اسناد مالی
 • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از ان
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
 • نگهداری حساب های اعتبارات در قالب برنامه ها، طرح ها، فعالیت ها و وظایف بر اساس روشهای حسابداری بهای تمام شده
 • تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات در راستای نظام حسابداری تعهدی
 • تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها
 • تامين اعتبار درخواست های مربوط به كليه واحدهای تابعه از محل اعتبار مربوطه
 • صدور كليه چك ها براساس اسناد صادره از كليه منابع بودجه اي اعم از جاري، اختصاصي و رديف های ابلاغي و...
 • پرداخت تنخواه گردان کارپردازی حسب دستور مقام مافوق و پیگیری و کنترل مانده آن در طی سال مالی
 • ارسال فیش های سپرده حسن انجام تعهدات و تضمین بیمه به امور مالی و آزاد سازی آن
 • کنترل، پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای اجاره، فروش اقساطی و .... مربوط به مدیریت خدمات پشتیبانی
 • نگهداری ضمانت‌نامه های بانکی و سفته های مربوط به قراردادهای مختلف و پیگیری و کنترل مدت اعتبار ضمانت نامه‌ها
 • اجرای قوانین و مقررات مربوط به بودجه ، آئین نامه مالی و معاملاتی و ...
 • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به کارکنان تحت سرپرستی در واحد امور مالی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است